(+994 55) 300 35 92

Nizami street 203 B Baku 31000

info@bmsconsulting.az

İş həyatı, işçi bağlılığı araşdırması xidməti

Ana Səhifə  >>  Xidmətlər

Business Management Consulting şirkəti Türkiyədə qurulan və işçi heyətinin idarə edilməsi üzrə tətqiqat mərkəzi olan "PES Survey" şirkətinin Azərbaycan üzrə rəsmi təmsilçisi olaraq "İş həyatının araşdırılması" xidmətini təqdim edir.

İşçi bağlılığını ölçmək nə üçün önəmlidir?

 • İşçilərin şitkətə bağlılğına təsir edən səbəblərin üzə çıxarlıması
 • İşçilərə şirkətlə bağlı nə hissetdiklərini soruşaraq işçi yönümlü korporativ mədəniyyətin yaradılması
 • İşçilərin motivasiya səviyyəsinin təsbit edilməsi
 • HR fəaliyyətlərinin effektivliyinin ölçülməsi
 • Yeni dövr üçün HR fəaliyyətlərinin planlarını hazırlamaq üçün işçilərin gözləntilərinin öyrənilməsi
 • Şirkət güclü və inkişaf etdirilməli olan xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
 • Araşdırma nəticələrinə görə hər departament və rəhbərlik üçün fəaliyyət planlarının hazırlanması

Liderlər üçün işçi bağlılığını ölçmək niyə önəmlidir?

- Ortaq bir vizyona fokuslanmaq üçün korporativ mədəniyyət formalaşdırmada işçi bağlılığı çox önəmlidir.

HR üçün şçi bağlılığını ölçmək niyə önəmlidir?

- İşçi bağlılığını artırmaq korporativ mədəniyyətə uyğun  İRİE fəaliyyətlərini uğurla həyata keçirməyə şərait yaradar.

Sahibkarlar üçün işçi bağlılığı niyə önəmlidir?

- Şirkətə bağlılığı yüksək olan əməkdaşlara sahib olmaq, uğurlu nəticələr əldə edərək böyüməyə və inkişafa etməyə əlverişli iş mühitinə sahib olmaq deməkdir.

Müştərilər üçün işçi bağlılığı niyə önəmlidir?

- Şirkətin dəyər verdiyi işçilər müştərilərə dəyər verəcəklər.

İşçilər üçün işçi bağlılığı niyə önəmlidir?

- Çalışdığı şirkətin ona dəyər verdiyini hiss edən əməkdaşların məhsularlığı da yüksək olacaqdır.

Şirkətdə işləməyə namizəd olanlar üçün işçi bağlılığı niyə önəmlidir?

-Şirkətinizin işləmək üçün ideal bir iş yeri olması deməkdir.

Sadiq işçilər daha məmnun, məmnun işçilər daha məhsuldar olarlar.

Anket vasitəsi ilə araşdırılacaq mövzular:

İnsana diqqət, dəyişikliyin idarə edilməsi, təlim və inkişaf, performansın idarə edilməsi, karyera imkanı, ekanomik şərtlər, mükafatlandırma, komunikasiya, iştirak, iş və həyat balansı, gələcək gözləntisi, şirkət etibarı

Araşdırmanın məqsədi:

Araşdırmanın əsas məqsədi şirkət əməkdaşlarının iş həyatındakı həvəs, bağlılıq və məmnuniyyəti səviyyələrini ölçərək daha məmnun əməkdaşlar ilə daha məhsuldar iş mühitinin yaradılmasına kömək etmək, inkişaf sahələrini müəyyənləşdirməkdir.

Bu çərçivədə əməkdaşların rəyləri aşağıda göstərilən 3 istiqamət üzrə ölçüləcəkdir:

 • Əməkdaşların işə olan həvəsi (Passion)
 • Əməkdaşların iş yerinə olan bağlılığı (Engagement)
 • Əməkdaşların şirkətdən məmnuniyyəti (Satisfaction)  

Məmnun işçilər məmnun müştərilər yaradarlar

İş həyatı araşdırmasının tətbiq edilməsi modeli

1-ci mərhələ: Hazırlıq

 1. Təşkilati strukturun və demoqrafiq məlumatların analizi
 2. Araşdırma məqsədinin təyin edilməsi
 3. Daixli komunikasiya planının hazırlanması
 4. Sual hovusu məlumat bazazı ilə anket suallarının təyin edilməsi

2-ci mərhələ: Sahə Araşdırması

 1. Anketlərin işçilərin istifadəsinə verilməsi
 2. Anket məlumatlarının toplanması

3-cü mərhələ: Nəticələrin Hesabatı

 1. Anket məlumatlarının analizi və hesabatın təqdimatı
 2. Komandamızın təcrübəsi ilə mümkün fəaliyyət sahələrinin təyin edilməsi
 3. Anket nəticəsi ilə bağlı rəhbərliyə təqdimatın edilməsi

Araşdırma sonrası göstəriləcək konsultasiya xidmətləri:

- Fəaliyyət planı: 

 1.  Üz-üzə görüşmələr
 2.  Fokus qurup çalışmaları
 3.  Mövzu əsaslı ətraflı anket ilə məlumat toplanması
 4.  Ətraflı analiz nəticəsində fəaliyyət təkliflərinin raport edilməsi

- Konsultasiya

 1. Fəaliyyət planlarının hazırlanması
 2. Nəticələrin izlənməsi

İşçi bağlılığını idarə etməyin ən vacib şərti, özlərindən gözləntilərini soruşmaqdır.

Əgər siz də şirkətinizin iş həyatını araşdırmaq, əməkdaşlarınızın işlərinə nə qədər həvəslə yanaşdığını, şirkətinizə nə qədər bağlı olduqlarını və şirkətinizdə işləməkdən məmnunluq dərəcələrini ölçmək, öyrənmək, bütün bunları daha da inkişa etdirib əməkdaşlarınız üçün münbit bir iş şəraiti yaradaraq məhsuldarlıqlarını artırmaq istəyirsinizsə, xidmətlərimizdən faydalanmaq üçün bizə müraciət edə bilərsiniz.